Gromobranske instalacije

Kako se razvojem civilizacije sve više zaplićemo u gustu mrežu podzemnih, nadzemnih, zidnih, stropnih i podnih kablova, udar munje može u djeliću sekunde spržiti instalaciju u nekoliko kuća istodobno, pa računala, modemi, telefoni, televizori, kućanski aparati i klima uređaji mogu pretrpjeti nepopravljiva oštećenja. Najopasnije je vrlo jako magnetno polje koje se koncentrično širi oko munje i točke udara, pa u metalnim predmetima i strujnim vodovima izaziva snažan indukcijski učinak.

Gromobran je električna instalacija izvedena tako da mogućnost udara groma u zaštićeni objekt bude svedena na minimum. Ta instalacija je sastavljena od: hvataljki, odvoda, uzemljivača i dopunskog pribora (prema potrebi).

Konačna izvedba ovisi i o osobinama tla (pješčano, glina, vlažno, suho, kamenito, lužnato, kiselo), a za brzo prenošenje električnog pražnjenja u tlo nužna je što veća dodirna površina. U novije vrijeme preporučuje se ugradnja uzemljenja izravno u armirano-betonski temelj zgrade, no struktura i oblik takvog uzemljenja određuje se stručnim mjerenjem svih uvjeta na licu mjesta.

Ovakvo povezivanje s glavnim uzemljenjem zaštićuje vas od jakog strujnog udara, jer neuzemljeni kućanski uređaji, metalni dijelovi zgrade i razne instalacije mogu pri udaru munje primiti jak indukcijski naboj koji se potom nekontrolirano prazni, a opasan je pri svakom dodiru. U metalnim se dijelovima instalacije može inducirati jaka struja i kad munja udari na znatnijoj udaljenosti.

Dobro izveden kućni sustav za izjednačavanje potencijala spasit će vas od opasnosti da pri udaru munje postanete most npr. između rukohvata stubišta i armirano-betonske stropne ploče ili rasvjetne sklopke. Opasnih kombinacija ima bezbroj i ne treba se pouzdati u sretnu slučajnost.