Tehničko ispitivanje i analiza

Vršimo preglede za izdavanje ATESTA i POTVRDE kojeg traži HEP za priključak.

Dokumenti potrebni za HEP:

Pregled i ispitivanje električnih instalacija obavljaju se temeljem Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (N.N. br. 05/10).

Za provjeravanje električne instalacije primjenjuje se norma: HRN HD 60364-6: 2007 Niskonaponske električne instalacije – 6. dio: Provjeravanje (IEC 60364-6: 2006, MOD; HD 60364-6: 2007)

Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije propisuju se tehnička svojstva niskonaponskih električnih instalacija građevina, zahtjevi za projektiranje, izvođenje, u  uporabljivost, održavanje i drugi zahtjevi za električne instalacije, te tehnička svojstva i drugi zahtjevi za proizvode namijenjene za ugradnju u električnu instalaciju.

Što mjerimo:

 • provjera ispravnosti električnog priključka,
 • neprekinutost zaštitnih vodiča i vodiča za izjednačavanje potencijala,
 • mjerenje otpora zaštitnog vodiča,
 • ispitivanje otpora izolacije vodiča u instalaciji,
 • provjera ispravnosti SELV, PELV, FELV i električnog odjeljivanja,
 • mjerenje otpora/impedancija podova i zidova,
 • mjerenje otpora uzemljivača/uzemljenja,
 • mjerenje impedancije petlje kvara,
 • provjera ispravnosti naprava za upravljanje i signalizaciju,
 • provjera ispravnog odabira i podešavanja zaštitnih naprava od prekomjernih struja,
 • ispitivanje ispravnosti zaštite od električnog udara u uvjetima kvara,
 • polaritet vodiča,
 • ispitivanje okretnog polja,
 • pad napona u vodičima instalacije,
 • ispitivanje i provjera zaštite od atmosferskih i sklopnih prenapona,
 • pregled i ispitivanja gromobranskih instalacija.